#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3

N# საერთაშორისო კოდი პროცედურა ღირებულება
2-1 SAFA01 კონსულტაცია უფასო
2-2   პირველადი დახმარება 15ლარი
2-3 WAA199

ანესთეზია ლიდოკაინით
უბისთეზინით, Uლტრაკაინით

5 ლარი
7 ლარი

2-4   SBDAB2 დ ენტალური რენტგენოგრამა  20ლარი
2-5   SBDAB2  ორთოპანტომოგრამა  20ლარი
2-6   SBDAB2  ციფრული ორთოპანტომოგრამა  30 ლარი
2-7   SFXC92  სამკურნალო სარჩული  5 ლარი
2-8 SFXC92 საიზოლაციო სარჩული 5ლარი
2-9 SCXC01 ფტორლაქით აპლიკაცია 50 ლარი
2-10 SCXE00 ფისურების ჩაბეჭდვა 30 ლარი
2-11 SDXA02 პაროდონტიტის და გინგივიტის თერაპიული მკურნალობა (1 სეანსი) 10 ლარი
2-12 SGXB10 ენდოდონტია 20 ლარი
2-13  

ბჟენები (მასალის მიხედვით)
იონომერული ცემენტი
ტვინკი სტარი

20 ლარი,

30 ლარი

2-14  

ორთოდონტია
მოსახსნელი ფირფიტოვანი აპარატი (1 ყბა)
აპარატის შეკეთება
კორექცია

100 ლარი,

20 ლარი.

10 ლარი

       
Copyright © 2013 Created By WebStudia.Ge