#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3

N საერთაშორისო კოდი პროცედურა ღირებულება
1-1

 

SAFA01

 კონსულტაცია   უფასო
1-2  SXXA00  პირველადი დახმარება  20ლარი
1-3  WAA199  

ანესთეზია: ლიდოკაინით
უბისთეზინით, ულტრაკაინით

 5ლარი

7ლარი

1-4  SBDAB2  დენტალური რენტგენოგრამა  5ლარი
1-5  SBDAB2   ორთოპანტომოგრამა  20ლარი
1-6  SBDAB2  ციფრული ორთოპანტომოგრამა 30ლარი 
1-7  SBDAB2  3 განზომილებიანი ციფრული ორთოპანტომოგრაფია 80ლარი 
1-8    

ლაზეროთერაპია
,,დენტ-ეფექტის,, პაციენტებისათვის

 5ლარი

3ლარი

1-9  SFXC92  კოფერდამი  10ლარი
1-10    ცემენტის ბჟენი  20ლარი 
1-11  SPXC50  ხრახნიანი წკირი (ანკერი)  5ლარი 
1-12    მინაბოჭკოვანი წკირი 20ლარი 
1-13  SGXC00  

არხის სამკურნალო პასტა (ულტრაკალი) I სეანსი
ყოველი შემდეგი სეანსი

20ლარი

10ლარი 

1-14  SFXC92  სამკურნალო სარჩული  5ლარი
1-15  SFXC92  საიზოლაციო სარჩული 5ლარი 
1-16  SFXC92  


თხევადი ჰელიობჟენი (FLO)

 5ლარი
1-17  SCXDO2  სკეილინგი პოლირებით  50ლარი
1-18  SCXDO2  სკეილინგი + AIR FLOW 100 ლარი 
1-19  SCXC01  ფტორლაქით რემთერაპია   50ლარი
1-20    კბილის ენდო გათეთრება  20ლარი 
1-21    კბილების ქიმიური გათეთრება (1 კბილი)  20ლარი 
1-22  SDXA02  პაროდონტიტის თერაპიული მკურნალობა (1 სეანსი)  10ლარი
1-23    

პაროდონტიტის მკურნალობა ლაზერით
აპარატი ,,DOCTOR SMILE,,

300ლარი 
1-24    

პათოლოგიური ჯიბის მკურნალობა ლაზერით
,აპარატი ,,DOCTOR SMILE,, 1 სეანსი

30ლარი 
1-25  SGXA05  არხების განბჟენა (1 არხი) 20ლარი 
1-26  SGXB10  ენდოდონტია (არხის დაბჟენა ერთფესვიანი კბილის) 30ლარი 
1-27  SGXB20  

ენდოდონტია (ორ არხიანი კბილის)

 35ლარი
1-28  SGXB30  ენდოდონტია (სამ არხიანი კბილის)  40ლარი
1-29  SGXB10  ენდოდონტია ენდობუნიკით (ერთფესვიანი კბილის) 40ლარი 
1-30  SGXB20  ენდოდონტია ენდობუნიკით (ორარხიანი კბილის) 45ლარი 
1-31  SGXB30  ენდოდონტია ენდობუნიკით (სამარხიანი კბილის)  50ლარი
1-32  

SFXA10

 SFXA20

 

ჰელიობჟენი (მცირე მასა) 1 ზედაპირის დაბჟენა
ჰელიობჟენი (საშუალო მასა) 2 ზედაპირის დაბჟენა
ბჟენები (მასალის მიხედვით)

კარიზმა
ვოლუქსი
ამელოჯენი
გრადია
ვიტალესცენცი

 30-100ლარი

30-40 ლარი

40-50 ლარი

60-80ლარი

100 ლარი

 

1-33  SFXA30  

ჰელიობჟენი (დიდი მასა) 3 და მეტი ზედაპირის დაბჟენა (რესტავრაცია, ვინირი)
მასალის მიხედვით ბჟენის ორმაგი ღირებულება

 60-250 ლარი
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Copyright © 2013 Created By WebStudia.Ge